domingo, 25 de octubre de 2009

Presentacions

Presentacions: Les diapositives són característiques dels programes de presentacions, en aquestes posem: textos, videos, fotos, etc. Aquest conjunt de diapositives fan una presentació. Les presentacions en Power Point tenen l'extensió pptx o ppsx. Aquest programa dona opcions d'importà i exportà arxius.
 • Les transicions: Efecte visual i sonor que hi ha entre diapositives.
 • Les animacions: Efecte visual i sonor que s'estableix als objectes i que implica un ordre d'entrada i sortida de la diapositiva.
 • Les accions: Són les instruccions que executem quan passem el ratolí per sobre un objecte.

Implicant aquest programa en l'educació, hi ha dues opcions:

 1. Per transmetre de manera ordenada i coherent l'informació als alumnes.
 2. Per motivació, seduir, construir, etc

Tot i així les dues opcions són métodes d'estudi educatius que s'han d'aplicar.

So digital

Digitalitzar el so, consisteix en enregistrar l'informació en un arxiu, el qual després es podrà utilitzar en l'ordinador. Per treballar amb aquest arxiu necessitem un reproductor MP3 o bé un mòbil per tal que captéssin el so i l'enregistressin en la targeta de memòria.
També s'hi pot treballar un micròfon omnidireccional , el qual capta el so des de totes les direccions i també hi han unidireccionals que són els que només capten el so directament.
Per poder treballar amb el so, utilitzarem el programa Audacity, aquest programa de grabació i audició, fàcil d'utilitzar. Les seves característiques són:
 • Grabació d'audio a temps real.
 • Edició d'arxius d'audio.
 • Conversacions d'arxius d'audio.
 • Importació d'arxius.
 • Edició de pistes multiples.

Informació d'Aducity extreta de Wikipedia.

Imatges


Imatge amb retoc: En aquesta imatge l'objectiu, era treure qualsevol cosa de la imatge i en aquest cas he fet desapareixer la corbata del noi. El procés ha sigut: seleccionant una part del tratje o millor dit de la jaqueta i copinat-lo en la part de la corbata.

Imatges


Imatge escalada: Seleccionar la imatge, anar a la finestra imagen i un cop dins polsar imagen escala, allà s'hi posen els píxels que vols i el programa Gimp automàticament et fa la resolució.

Imatges


Imatge original: Creà una imatge amb la càmera i fer una entrada amb el seu tamany original.

Conceptes bàsics d'imatge digital

Les imatges s'anomenen bits i estan composades per píxels. També hi han les imatges vectorials que són les creades per punts. Les imatges en el mapa de bits, són aquelles que fem amb la càmera de fotos, l'escanner, les que treballem amb el programa Gimp o bé el Photoshop...
cal destacar d'aquestes imatges:
 • La grandària: La quantitat de píxels que té una imatge
 • El pes: És el que ocupa la imatge en la memòria i està calculat per Bytes o els seus múltiples.
 • Profunditat de color: És la quantitat de colors màxims que té una imatge.
 • La resolució: La resolució està relacionada amb l'espai físic per el nombre de píxels. Es mesura amb píxels per polsada.
 • Color: Cada píxel està definit amb un color diferent a la imatge. A més color més realista és la imatge.

miércoles, 14 de octubre de 2009

Treball blogosfera

En el treball de la blogosfera hem tractat la Nutricií Infantil profundint en l'obesitat i la desnutricó. Cada una del grup ha participat creant noves entrades parlant del tema, ja sigui enllaçant una noticía o bé amb imatges o videos... en un bloc creat per aquest tema a tractar.
En aquest treball hem participat: la Núria, la Cora, la Ariadna, la Beatriz, la Laura i jo.
La meva entrada en el bloc ha sigut un comentari sobre la notícia que la Núria havía aportat i un video referint-se al problema de l'obesitat.

Aquest és el Bloc que tracta sobre la Nútricó Infantil

Reflexió:

Fer un bloc amb el que s'ha de treballar amb grup, penso que és un bon sistema ja que les entrades, les aportacion, l'informació, etc. Queda tot molt bé emmagatzemat i de forma organitzada. Alhora d'aportar informació sobre el tema pactat la visualització d'aquestes entrades, es poden veure a través d'un blocroll, fet que facilita la feina. Cal saber també que treballar amb bloc no ocupa gaire al PC i des de qualsevol ordinador s'hi pot accedir.

lunes, 12 de octubre de 2009

Dia 6,10,09 sessió seminari

En aquesta classe varam consultar problemes i dubtes i després les nostres companyes Gemma i Mireia ens van portar una notícia la qual parlava d'una mestre de Tarragona que va agredir als seus alumnes primerament insoltant-los i després agredint-los amb un estoig i esgarrapant-los.
Els pares cinc mesos després van actuar davant les queixes dels seus fills. La senyoreta Ortiz va ser inhabilitada durant dos anys a exercir juntament amb una multa de 1000 euros.
Un cop vam parlar sobre aquesta notícia les nostres companyes ens van animar a fer un debat, on una part de la classe hi estava d'acord i l'altra part no.
Jo en el meu cas estava posicionada amb la mestre Ortiz i la resta d'equip docent. A més a més vaig fer de Senyoreta Ortiz i com vaig poder em vaig defensar davant de tots els pares i alumnes malcriats.
Com a punt final vull deixar escrit que en aquesta sessió m'ho vaig passar genial ja que m'hi vaig posar molt en el paper i vam passar una bona estona amb les aportacions de cadascú de nosaltres.

sábado, 10 de octubre de 2009

Apunts de classe dia 7,10,09

Wiki i Wikipedia
Wiki :Un wiki és un espai webcol.loboratiu ,que pot ser editat des del navegador pels seus usuaris. Ela usuaris d'una wiki poden d'aquesta manera crear, modificar, enllaçar i esborrar el contingut d'una pàgina web, de forma interactiva, fàcil i ràpid.
La més coneguda es la Wikipedia.

Els processos d'una Wiki són: Editar + guardar+ enllaçar.

Com treballar amb un Wiki? Alhora de treballar amb un wiki, l'informació no s'ha d'anar passant d'emisor a receptor sinó que ha d'estar en un sòl lloc. En el moment que es treballa através del correu o MSN tot és més lent i l'informació queda canalitzada per documents. Això repercuteix
alhora de modificar qualsevol cosa d'aquest document ja que si és així s'hauria de tornar a fer un altra. Aquest mateix problema si fos amb un wiki només donant-li a la casella editar inmediatament ja estaría resolt.
Un altra punt a favor dels wikis és que no ocupen espai, ja que tota l'informació està a la xarxa, mentre que un document ha d'estar desat en el disc dur, una carpeta...
Una de les caselles importants dels wikis és l'historial, aquesta casella consisteix en saber qui hi participa en l'aportament d'informació i quin paragraf ha fet.

Wikipedia

Wikipedia en català: Els títols dels textos són informaciò objectiva per tal de no crear discusions. Si hi ha algún tema a discutir s'ha de posar el format discusió.
En el cas que hi aparegui una denuncia en la web perquè l'article no es fiable o bé no estàs conforme, aquest és queda bloquejat durant uns dies. Tot i així són molt poques les possibilitats de que l'informació sigui incorrecta però si es dona el cas, amb la casella editar el problema es pot resoldre.
En un wiki no hi ha controlador ni moderador, cadascú es responsable de les seves aportacions.

Idiomes:
Quan cerques la mateixa informació però en diferents idiomes varien els temes, les imatges, el format... Hi han d'haver varies versions per poder-les comparar.

Wikipedia exigeix que es contestin totes les fonts partint de l'estil general de l'article i els encapçalaments; l'index què es va creant directament des del moment que el participant fa encapçalaments.

viernes, 2 de octubre de 2009

Classe del 29 de Septembre i de l'1 d'Octubre

En aquesta sessió la Loles ens va explicar totes les activitats que haurem de fer al llarg d'aquests semestre i adjudicar-nos un dia de lliurament d'aquestes tasques.
Mentre que el Dijous ens vam ajuntar amb altres seminaris i vam anar a l'aula d'ordinadors per saber el funcionament de la biblioteca. Seguidament vam fer una petita pràctica i després ens van convidar anar a la biblioteca i consultar els llibres que posteriorment havíem consultat des de l'ordinador.