viernes, 25 de diciembre de 2009

Competències digitals


  • Competències digital del mestre: Com a mestre el que cal, és utilitzar les competències digitals en la professió ja que amb elless'apren i alhora s'ensenya. A més a més el fet d'implicar les competències digitals, fa que el mestre i alumnats tinguin una evolució continuada sobre les noves tecnologies.

  • Documents de referència: S'han publicats documents que marquen les directrius que haurien de tenir els mestres sobre les Tic. ELista con viñetasx: UNESCO i National Education Technology.

  • Algunes Normes de la Unesco:
  1. El docent ha de saber perfectament el funcionament bàsic d'un programari i maquinari.

  2. El docent ha de saber utilitzar la tecnología amb les activitats a fer a classe i amb la resta d'alumnes.

  3. El docent ha de saber-se perfectament el coneixement de les tecnologies per poder anar adquirint coneixements i superar-se al llarg de la seva professió.

  4. El docent ha de saber utilitzar les TIC per poder supervisar els projectes dels estudiants.

  5. Han de posseir coneixements per poder crear projectes i vetllar per la seva gestió.

  6. Han de ser capaços d'utilitzar xarxes de reursos per poder ajudar als alumnes.


No hay comentarios:

Publicar un comentario